HISTORIE VÝVOJE KABINOVÝCH MOTOCYKLŮ
mobil17.jpg (19299 bytes)
Myšlenka spojení pohodlí uzavřené kabiny dvoustopého vozidla s průchodností motocyklu je stejně stará jako tyto typy vozidel. Nabízíme Vám průřez touto zajímavou historií od prvních pokusů na začatku dvacáteho století přes meziválečné stroje, vrchol českého konstrukčního usilí v éře dálníků až po současný stav reprezentovaný produkty naší firmy.

Získat informace o těchto strojích není jednoduché. Většina strojů byla stavěna v amatérských podmínkách a do dnešních dnů se v převážné části nedochovala. Přesto je naší snahou v budoucnu vybudovat muzeum kabinových motocyklů, kde bychom chtěli v ucelené míře prezentovat výsledky úsilí všech, kteří zasvětili svůj život koncepci kabinového motocyklu. Pokud někteří z Vás mají informace, fotografie, výkresy či jiné podklady nebo snad víte o místě, kde ukryta pod nánosy prachu odpočívá podobná konstrukce, informujte nás. Rádi Vás navštívíme.

Brno 20.2.2000                    Ing.G.Procházka,   ředitel firmy BOHEMIA MOBIL

 

TÉMATICKÉ OKRUHY:

POČÁTKY A MEZIVÁLEČNÁ LÉTA

JAN ANDERLE -PRŮKOPNÍK DÁLNÍKŮ

ČESKÉ DÁLNÍKY POVÁLEČNÉ ÉRY

POVÁLEČNÉ POKUSY

ŠVÝCARSKÉ DÁLNÍKY ARNOLDA WAGNERA

 

[STANDARD-ECO] [SUPER-ECO] [TURBO-ECO] [HANDY-ECO]

[TURBO-MONO-ECO] [SUPER-TURBO-ECO] [SUPER-TURBO-MONO-ECO]

[OBECNÉ INFORMACE] [NABÍDKA] [TERMÍNY] [TECHNIKA]

[HOME]